Stan Carrelet Ceramics

ashtrey  O29

 

ashtrey  O29

ashtray  25cm  70 Euros.